Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Dokumenty a stanoviská SHS pri SAV


Vyjadrenie solidarity s Maďarskou akadémiou vied

Výkonný výbor Slovenskej historickej spoločnosti (SHS) pri Slovenskej akadémii vied sleduje s hlbokým znepokojením opatrenia maďarskej vlády ovplyvňujúce integritu a financovanie Maďarskej akadémie vied (MAV).

Akademická samospráva, ako aj sloboda bádania patria medzi zásadné atribúty nezávislej a inovatívnej vednej politiky a sú nevyhnutné pre kvalitné fungovanie špičkovej vedy, ktorá k MAV patrí.

Navrhované zmeny výrazne obmedzujú slobodu a kvalitu vedeckého bádania a podriaďujú ho priamym politickým zásahom, ako ho sami poznáme z neslobodných období našich dejín.

Je tiež zarážajúce, že nový zákon o MAV prichádza bez konzultácie s akademickou obcou a jej vedením, ba dokonca krátko po tom, čo MAV sama prešla náročnou vnútornou reformou. Na mieste je preto otázka, prečo maďarská vláda práve teraz pristúpila k takýmto neštandardným krokom?

Vzhľadom na dlhodobú tradíciu vzájomnej spolupráce a vynikajúcich kontaktov slovenskej historickej obce s kolegami pracujúcimi v Historickom ústave MAV považujeme medializované opatrenia za mimoriadne škodlivé a vyjadrujeme obavu smerom k budúcnosti vedeckého života v Maďarsku.

Slovenská historická obec si uvedomuje dôležitosť medzinárodnej kolegiálnej podpory v boji proti politicky motivovaným pokusom o obmedzenie akademických slobôd a podmienok výskumu. Keď sa v polovici 90. rokov museli viaceré slovenské inštitúcie historického výskumu brániť proti podobným tendenciám, dostalo sa im významnej podpory od medzinárodnej akademickej komunity. Aj na základe týchto skúseností členovia Výkonného výboru SHS vyjadrujú solidaritu a podporu v zápase o samosprávnosť a slobodu bádania v Maďarsku.

Za Výkonný výbor SHS,

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Predseda Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

V Bratislave 3. februára 2019


Mediálne ohlasy na stanovisko SHS k situácii v MAV

https://24.hu/kulfold/2019/02/04/mta-szlovak-tudomanyos-akademia/

https://dennikn.sk/minuta/1372564/?fbclid=IwAR2CL4sp0jtLuGD08BdhQ1o10TIIRKK3BJ4cdeCkF2rlyghwFS-j3znrdZQ

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV