Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

V dňoch 6. - 8. septembra 2022 sa v Banskej Bystrici uskutoční 16. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Prosíme členov SHS, ktorí sa osobne zúčastnia na zjazde, aby si rezervovali s predstihom ubytovanie v Banskej Bystrici na základe inštrukcie zaslanej e-mailom.

Členské SHS pri SAV


Milí členovia a členky Slovenskej historickej spoločnosti,

Valné zhromaždenie na Zjazde SHS v Prešove prijalo 28. apríla 2011 uznesenie, aby novozvolený Výbor SHS zvýšil členské poplatky.

V zmysle tohto uznesenia Výbor SHS rozhodol o zvýšení ročného členského príspevku na 10.- Eur od 1. 1. 2012 a o termíne jeho zaplatenia do 31. 3. kalendárneho roka s tým, že člen má nárok na polovičnú zľavu z členského na základe žiadosti zo sociálnych dôvodov (napr. dôchodca, na materskej dovolenke, nezamestnaný a pod.).

Prosíme členov, ktorí si chcú uplatniť zľavu, aby poslali stručnú žiadosť o zľavu z členského e-mailom hospodárke SHS Daniele Kodajovej (daniela.kodajova@savba.sk) a vedeckému tajomníkovi Adamovi Hudekovi (adam.hudek@savba.sk).

Členské príspevky môžete uhradiť v hotovosti hospodárke SHS Daniele Kodajovej, alebo bankovým prevodom na číslo účtu 0173321662/0900, IBAN: SK8509000000000173321662, GIBASKBX. Pri platbe nezabudnite prosím uviesť v správe pre prijímateľa Vaše meno a priezvisko. Po 31. marci bude na web-stránke SHS uverejnený prehľad o platení členského za tento rok, aj za predchádzajúce roky.

Keďže aktualizujeme a kompletizujeme zoznam všetkých členov SHS, zároveň Vás prosíme, aby ste ved. tajomníkovi zaslali svoje aktuálne kontakty (e-mail, adresa bydliska a pracoviska, telefónne číslo).

Ďakujeme za porozumenie a do nového roka želáme veľa zdravia a úspechov v pracovnom aj súkromnom živote.

Prehľad platenia členského za rok 2016 (k 18.4.)

Prehľad platenia členského za rok 2015

Prehľad platenia členského za rok 2014

Prehľad platenia členského za rok 2013

Prehľad platenia členského za rok 2012


Milé členky, milí členovia Slovenskej historickej spoločnosti!

Výbor SHS rozhodol, že v rámci revízie členstva a z technických dôvodov je potrebné upraviť zoznam e-mailových adries, na ktoré pravidelne posielame oznamy a informácie našim členom.

Do zoznamu budú zaradení len tí členovia SHS, ktorí zaplatili členské za rok 2017 a 2018.

Prosíme Vám preto, aby ste nahlásili každú zmenu Vašej e-mailovej adresy a uhradili svoje prípadné nedoplatky na členskom.

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV