Logo SHS pri SAV

   Slovenská historická spoločnosť pri SAV
    P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava, Slovensko

 O nás
 Dejiny SHS
 Stanovy SHS
 Výbor SHS
 Sekcie SHS
 
 Prihláška do SHS
 Členské SHS
 
 Aktuality
 Cena SHS
 Plakety SHS
 
 Pripravované podujatia
 Správy o činnosti SHS
 Bulletin SHS pri SAV
 Dokumenty a stanoviská
 
 Zjazdy SHS pri SAV
 Profil absolventa histórie
 Dejepisná olympiáda

Žiadame členov SHS, aby do konca marca zaplatili členský poplatok vo výške 15 eur (znížené členské 7 eur pre dôchodcov, nezamestnaných, osôb na materskej dovolenke). Informácia o čísle bankového účtu sa nachádza na konci tejto webovej stránky.

Členské SHS pri SAV


Milé členky a členovia Slovenskej historickej spoločnosti,

dovoľujeme si Vás informovať, že Výbor SHS na svojom zasadnutí dňa 8. 12. 2022 schválil zvýšenie členského poplatku od roku 2023 na 15 €. Znížené členské vo výške 7 € sa vzťahuje na dôchodcov, osoby na materskej/otcovskej dovolenke, nezamestnaných a na ZŤP osoby). Členské príspevky, prosím, uhraďte do 31. 3. 2023 bankovým prevodom na číslo bankového účtu 0173321662/0900, IBAN: SK8509000000000173321662, GIBASKBX. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť v správe pre prijímateľa Vaše meno a priezvisko. Členské príspevky môžete uhradiť aj v hotovosti hospodárke SHS dr. Daniele Kodajovej.

Prosíme členov, ktorí si chcú uplatniť zľavu, aby poslali stručnú žiadosť o zľavu z členského e-mailom hospodárke SHS dr. Daniele Kodajovej (daniela.kodajova@savba.sk) a vedeckej tajomníčke dr. Petre Švardovej (petra.svarda@gmail.com).

Keďže aktualizujeme a kompletizujeme zoznam všetkých členov SHS, zároveň Vás prosíme, aby ste ved. tajomníkovi zaslali svoje aktuálne kontakty (e-mail, adresa bydliska a pracoviska, telefónne číslo).

Ďakujeme za porozumenie a do nového roka želáme veľa zdravia a úspechov v pracovnom aj súkromnom živote.

Prehľad platenia členského za rok 2016 (k 18.4.)

Prehľad platenia členského za rok 2015

Prehľad platenia členského za rok 2014

Prehľad platenia členského za rok 2013

Prehľad platenia členského za rok 2012

 

  Historický ústav SAV | Historický časopis | História Revue | Forum Historiae | Human Affairs | SDKSVE pri SAV | Slovanské štúdie

 


Adresa:
Slovenská historická spoločnosť pri SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. Tel: +421 (0)2 - 529 257 53

IČO: 00178829, DIČ: 2021543392
Číslo účtu: 173321662 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
IBAN: SK8509000000000173321662 GIBASKBX

E-mail: predseda - rastislav.koziak@umb.sk, vedecký tajomník - adam.hudek@savba.sk, hospodárka - histkoda@savba.sk

Elektronický mailing list: shsprisav@gmail.com

Copyright © 1999 - 2022, Slovenské historická spoločnosť pri SAV